دی پرس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


تحقيق ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حس
 
[PDF]ارزیابی رابطه بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه مالکانه – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-FNCAM01_231=ارزیابی-راب…
Translate this page
ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﻲ – ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺟﺎﺀ ﻗﺰﻭﻳﻦ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ … ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺮﻃﯽ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ …
مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری و ریسک اعتبار تجاری در شرکت …
https://www.civilica.com/Paper-NCPIM03-NCPIM03_015=بررسی…
Translate this page
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری و ریسک اعتباری تجاری در شرکتهای عضو … بادآور نهندی، یونس؛برادران حسن زاده، رسول؛ محمود زاده باغبانی، سعید؛ .
تحقيق ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حس | ایسان
isann.theaterphoto.ir/تحقيق-ارزيابي-رابطه-بين-محافظه-كاري-حس/
Translate this page
توضیحات: پایان نامه رشته حسابداری با موضوع ارزیابی رابطه بین محافظه کاری farafile.utshop.ir/تحقیق-ارزيابي-رابطه-بين-محافظه-كاري-حس/حسابداری و ریسک …
[PDF]ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﭘﺎداش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
jma.srbiau.ac.ir/article_3540_ffdfa2d854ff05fcd34e9c024eb004a8…
Translate this page
by بنی مهد – ‎2014
[PDF]تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی برریسک … – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/article-1-1190-fa.pdf
Translate this page
سیسـتماتیک وغیـر سیسـتماتیک را مورد بررسـی قرار مـی دهد. … دارای رابطـه معکـوس و معنـادار مـی باشـد امـا بیـن محافظـه کاری شـرطی و غیـر شـرطی با … نتایـج تحقیقـات تجربـی کـه بـه آزمایش رابطه بیـن اعداد و ارقـام خاص حسـابداری و قیمت بازار سـهام … از یـک طـرف مدیران بدلیل ریسـک دعاویی قضایی و از دسـت دادن حسـن شـهرت برای.

 NS